Šicí dílna Emily

Zakázkové šití - Opravy oděvů - Úpravy oděvů

Expresní služby - Speciální zakázky

Malosériová výroba - Šití vzorků

  Úvod
  Ceník - Zakázkové šití
  Ceník - Opravy oděvů
  Ceník - Pracovní oděvy
  Tisk - ošetřovací etikety
  Tisk - identifikační etikety
  Operační roušky
  Pro veterináře
  Speciální zakázky
  Kontakt
  Kde nás najdete
  Prací symboly - informace
  Fotogalerie
  Jak bereme míry
  Navštivte nás také na
Navštívit nás na Facebooku - www.facebook.com/krejcovstvi.olomouc
  Umělecké kovářství
  Kovorytectví
  Tvorba webu / webmaster

Zakázkový internetový obchod
Bezva Portál - Katalog pro nákup po internetu
Seznam a  katalog - uměleckých kovářů / inzerce práce / odkazy na obchody
CZIN.eu


Symboly pro ošetřování


Symboly údržby jsou chráněny na mezinárodní úrovni jako ochranná známka od jejich vytvoření v roce 1958. Majitelem ochranné známky symbolů údržby je Mezinárodní organizace pro označování výrobků symboly údržby GINETEX, který systém vytvořil a rozvíjí. Za právo používat symboly se platí formou členských příspěvků za každý stát. Správcem pro ČR je spolek SOTEX GINETEX CZ, z.s..

Je nutné dodržovat grafickou podobu a pořadí symbolů podle normy ISO/EN 3758.

Nesprávné a neoprávněné použití symbolů ošetřování je prověřováno a může vést k právnímu řízení.

Prací symboly SOTEX

Švadleny či drobní výrobci, neregistrovaní ve spolku SOTEX GINETEX CZ, z.s., mohou používat na etiketách pouze textové pokyny pro udržování textilií.


Význam symbolů

Prací symboly

PRANÍ

Symbol vaničky určuje, zda je možné textilní výrobek prát, a to jak v pračkách, tak i ručně. Čísla uvnitř vaničky označují maximální teplotu praní ve stupních Celsia, která nesmí být překročena. Praní při nižších teplotách je možné.

Prací symboly

BĚLENÍ

Trojúhelník označuje, jestli lze nebo nelze bělit daný výrobek. Bělení je postup probíhající ve vodním prostředí před, během nebo po praní, vyžadující použití bělících prostředků, zahrnující buď chlorové nebo oxidační / nechlorové prostředky, za účelem zlepšení odstranění nečistot a skvrn a/nebo zlepšení bělosti. Používají se aktivní chlorové prostředky (např. Savo) nebo oxidační /nechlorové prostředky obsažené v universálních pracích prostředcích. Oxidační/nechlorové bělicí prostředky zahrnují širokou škálu různých aktivních a neaktivních bělících látek (např. oxidační prostředky).

Prací symboly

SUŠENÍ

Čtverec je symbol pro postupy sušení po praní. Kruh uvnitř čtverce symbolizuje sušení v bubnové sušičce. Čáry uvnitř čtverce označují sušení na vzduchu.

Prací symboly

ŽEHLENÍ

Tečky uvnitř symbolu určují rozsahy teplot pro žehlení. Na žehličkách, které se běžně používají, jsou někdy určitá vlákna přiřazena k těmto rozsahům nastavení.

Prací symboly

PROFESIONÁLNÍ OŠETŘOVÁNÍ

Symbol uvádí informaci o možnosti profesionálního chemického čištění nebo čištění za mokra. Kruh symbolizuje chemické čištění textilií a postupy čištění za mokra prováděné profesionály. Poskytuje informace vztahující se k různým postupům čištění.

Zdroj: http://www.sotex.czDruhy materiálů

L 272/12
Úřední věstník Evropské unie
18.10.2011

PŘÍLOHA I

Seznam názvů textilních vláken

(podle článku 5)

Tabulka 1

Číslo Název Popis vlákna
1 vlna
vlákno z ovčího nebo jehněčího rouna (Ovis aries) nebo směs vláken z ovčího nebo jehněčího rouna a srsti zvířat uvedených v čísle 2
2 alpaka, lama, velbloud, kašmír, mohér, angora, vikuňa, jak, guanako, kašgora, bobr, vydra, včetně slova "vlna" nebo "srst" nebo bez těchto slov
srst těchto zvířat: alpaka, lama, velbloud, kašmírská koza, angorská koza, angorský králík, vikuňa, jak, guanako, kašgorská koza (kříženec kašmírské a angorské kozy), bobr, vydra
3 zvířecí chlupy nebo žíně s uvedením druhu zvířete nebo nikoliv (např. hovězí chlupy, srst kozy domácí, žíně)
srst různých zvířat neuvedených v čísle 1 nebo 2
4 hedvábí
vlákno získané výhradně ze snovacích žláz hmyzu
5 bavlna
vlákno získané z tobolek bavlníku (Gossypium)
6 kapok
vlákno získané z plodu kapoku (Ceiba pentandra)
7 len
vlákno získané z lýka stonku lnu (Linum usitatissimum)
8 konopí
vlákno získané z lýka konopí (Cannabis sativa)
9 juta
vlákno získané z lýka Corchorus olitorus a Colchorus capsularis. Pro účely tohoto nařízení se za jutu považují rovněž lýková vlákna získaná z druhů: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata
10 abaka (manilské konopí)
vlákno získané z pochvy listu Musa textilis
11 alfa
vlákno získané z listů Stipa tenacissima
12 kokos
vlákno získané z plodů Cocos nucifera
13 broom
vlákno získané z lýka Cytisus scoparius nebo Spartium junceum
14 ramie
vlákno získané z lýka Boehmeria nivea a Boehmeria tenacissima
15 sisal
vlákno získané z listů Agave sisalana
16 bengálské konopí
vlákno z lýka Crotalaria juncea
17 henequen
vlákno z lýka Agave fourcroydes
18 maguey
vlákno z lýka Agave cantala

Tabulka 2

Číslo
Název
Popis vlákna
19 acetát
vlákno z acetátu celulózy, v němž je nejvýše 92% a nejméně 74% hydroxylových skupin acetylováno
20 alginát
vlákno získané z kovových solí kyseliny alginové
21 měďnaté vlákno
regenerované celulózové vlákno získané měďnatoamoniakálním postupem
22 modal
regenerované celulózové vlákno získané modifikovaným viskózovým postupem, s vysokou pevností při přetrhu a vysokým modulem pevnosti za mokra. Pevnost (BC) v klimatizovaném stavu a síla (BM) potřebná k prodloužení o 5% v mokrém stavu jsou: BC (cN) ≥1,3 pT þ 2 T BM (cN) ≥0,5 pT kde T je průměrná délková hmotnost v decitex
23 protein
vlákno získané z přírodních proteinových látek, regenerované a stabilizované pomocí chemických činidel
24 triacetát
vlákno z acetátu celulózy, v němž je nejméně 92% hydroxylových skupin acetylováno
25 viskóza
regenerované celulózové vlákno získané viskózovým postupem, při kterém vzniká nekonečné a střižové vlákno
26 akryl
vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci nejméně 85% hmot. akrylonitrilových jednotek
27 chlorovlákno
vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci více než 50% hmot. chlorovaných vinylových nebo chlorovaných vinylidenových monomérních jednotek
28 fluoretylen
vlákno z lineárních makromolekul tvořených fluorovanými alifatickými uhlovodíkovými monomery
29 modakryl
vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci nejméně50 % a nejvýše 85% hmot. akrylonitrilových jednotek
30 polyamid nebo nylon
vlákno ze syntetických lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se amidové vazby, z nichž nejméně 85% je připojeno k alifatickým nebo cykloalifatickým jednotkám
31 aramid
vlákno ze syntetických lineárních makromolekul sestávajících z aromatických skupin spojených amidovými nebo imidovými vazbami, z nichž nejméně 85% je napojeno přímo na dvěaromatická jádra, a pokud se vyskytují imidové vazby, jejich počet nepřesahuje počet amidových vazeb
32 polyimid
vlákno ze syntetických lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se imidové jednotky
33 lyocel
regenerované celulózové vlákno získané procesem rozpouštění a spřádání v organickém rozpouštědle (směs organických chemických látek a vody), bez tvorby derivátů
34 polylaktid
vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci nejméně 85% hmot. esterových jednotek kyseliny mléčné odvozených z přirozeněse vyskytujících cukrů, jehož teplota tání je nejméně135 5 °C
35 polyester
vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci nejméně 85% hmot. esteru diolu a kyseliny tereftalové
36 polyetylen
vlákno z nesubstituovaných alifatických nasycených uhlovodíkových lineárních makromolekul
37 polypropylen
vlákno tvořené alifatickou nasycenou uhlovodíkovou lineární makromolekulou, kde každý druhý atom uhlíku váže metylovou boční skupinu v izotaktickém uspořádání a bez dalších substitucí
38 polykarbamid
vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se ureylenovou funkční skupinu (NH-CO-NH)
39 polyuretan
vlákno z lineárních makromolekul složených z řetězcůs opakující se uretanovou funkční skupinou
40 vinylal
vlákno z lineárních makromolekul, jejichž řetězec je vytvořen z polyvinylalkoholu s různým stupněm acetylace
41 trivinyl
vlákno na bázi terpolymeru akrylonitrilu, chlorovaného vinylového monomeru a třetího vinylového monomeru, z nichž žádný netvoří 50% celkové hmotnosti
42 elastodien
pružné vlákno složené z přírodního nebo syntetického polyizoprenu nebo složené z jednoho nebo více dienů polymerovaných s jedním nebo několika vinylovými monomery nebo bez nich, které po protažení až na trojnásobek původní délky a po uvolnění znovu rychle nabývá v podstatě své původní délky
43 elastan
pružné vlákno složené nejméně z 85% hmot. ze segmentového polyuretanu, které po protažení až na trojnásobek původní délky a po uvolnění znovu rychle nabývá v podstatě své původní délky
44 skleněné vlákno
vlákno vyrobené ze skla
45 elastomultiester
vlákno vytvořené interakcí dvou nebo více chemicky rozdílných lineárních makromolekul ve dvou nebo více odlišných fázích (z nichž žádná nepřesahuje 85% hmot.), obsahující esterové skupiny jako převládající funkční jednotku (minimálně 85%), které, je-li vhodně zpracováno, po protažení až na jeden a půl násobek původní délky a po uvolnění znovu rychle nabývá v podstatě své původní délky
46 elastolefin
vlákno složené nejméně z 95% hmot. částečně zesítěných makromolekul, vyrobené z etylenu a z alespoň jednoho dalšího olefinu, které po protažení až na jeden a půl násobek původní délky a po uvolnění znovu rychle nabývá v podstatě své původní délky
47 melamin
vlákno složené nejméně z 85% hmot. zesíťovaných makromolekul tvořených deriváty melaminu
48
název odpovídající materiálu, ze kterého jsou vlákna složena, např. kovová (metalická, metalizovaná), azbestová, papírová, po kterém může následovat slovo "nit" nebo "vlákno"
vlákna získaná z různorodých nebo nových materiálů, které nejsou uvedeny výše

Ke stažení: EU-Narizeni_1007-materialove-slozeni-textilnich-vyrobku.pdf

Zdroj: http://www.tzu.cz/narizeni-ep-o-novem-znaceni-textilnich-vlaken-CZ12607


© 2001-2019 Bronislav Kozák