Šicí dílna Emily

Zakázkové šití - Opravy oděvů - Úpravy oděvů

Expresní služby - Speciální zakázky

Malosériová výroba - Šití vzorků

  Úvod
  Ceník - Zakázkové šití
  Ceník - Opravy oděvů
  Ceník - Pracovní oděvy
  Tisk - ošetřovací etikety
  Tisk - identifikační etikety
  Operační roušky
  Pro veterináře
  Speciální zakázky
  Kontakt
  Kde nás najdete
  Prací symboly - informace
  Fotogalerie
  Jak bereme míry
  Navštivte nás také na
Navštívit nás na Facebooku - www.facebook.com/krejcovstvi.olomouc
  Umělecké kovářství
  Kovorytectví
  Tvorba webu / webmaster

Zakázkový internetový obchod
Bezva Portál - Katalog pro nákup po internetu
Seznam a katalog - uměleckých kovářů / inzerce práce / odkazy na obchody
CZIN.eu

KONTAKT


Šici dílna Emily - Krejčovství - Zakázkové šití - Opravy oděvů - Úpravy oděvů - Malosériová výroba - Šití vzorků - Šití historických kostýmů - Speciální a atypické zakázky - Šití kostýmů

Mail

Provozní doba:

Dle telefonické domluvy

(volat můžete Po - Pá 9:00 - 18:00 hod.)

Expresní opravy a úpravy oděvů provádíme i o víkendech, po předchozí domluvě.

Souřadnice GPS:  49°35'41.82" N;   17°13'14.77" E


IČ: 602 84 927    DIČ: 6512280995
Bronislav Kozák, Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc - Neředín
Fyzická osoba je zapsána u ŽÚ Magistrátu města Olomouce,
č. jed.: SMOL/Živn/53/11503/2006/Gl evid. č.: 380501-10314035;
č. jed.: SMOL/Živn/53/11502/2006/Gl evid. č.: 380501-10314030;
č. j.: OŽ/ 06161/ 03 - Zu evid. č.: 380501-104041-00
č. j.: SmOl/Živn/54/I71279/2008/Sp
č. j.: SmOl/Živn/54/I648822/2010/Vac
č. j.: SMOL/034916/2015/OZIVN/RGR/Sle; sp. značka: S-SMOL/034912/2015/OZIVN

Bankovní spojení: 3215313024/ 2700 (UniCredit Bank CR, a.s.)
  2401325948/ 2010 (Fio banka, a.s.)

Výpis z živnostenského rejstříku Osvědčení DPH

Napište nám Kontakt

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, ze smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o dílo, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, 120 00 Praha 2, Štěpánská 15. Email: adr@coi.cz Web: http://adr.coi.cz. Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/


 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů - GDPR


I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ("GDPR") je Bronislav Kozák IČ 602 84 927 (zapsaný u ŽÚ Magistrátu města Olomouce, č. j.: SMOL/034916/2015/OZIVN/RGR/Sle; sp. značka: S-SMOL/034912/2015/OZIVN)se sídlem Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc - Neředín (dále jen: "správce").

 2. Kontaktní údaje správce jsou

  adresa: Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc - Neředín

  email: odevy@odevy.net

  telefon: +420 608 867 794

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu objednavatel poskytl nebo osobní údaje, které správce získal z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík) na základě plnění Vaší Smlouvy o dílo.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Přesnost osobních údajů

Objednavatel je povinen své osobní údaje (při objednávce zakázky provedené z webového rozhraní http://www.odevy.net/) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

IV.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonnými důvody zpracování osobních údajů jsou dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy o dílo a podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR nezbytnost plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky. Správce zpracovává následující osobní údaje:

  O fyzických osobách (konečných spotřebitelích), podnikajících fyzických osobách a zástupcích právnických osob

  • jméno a příjmení

  • fakturační adresa, případně i dodací adresa (pokud je odlišná od fakturační)

  • adresa elektronické pošty (e-mail)

  • telefonní číslo

  • IP adresa

  • DIČ

  Výše uvedené osobní údaje správce zpracovává výhradně za účelem:

  • uzavření objednávky, potvrzení objednávky, informace o stavu objednávky, vystavení daňového dokladu na základě objednávky, dodání výrobku a zaúčtování platby

  • ke komunikaci s vámi při realizaci objednávky

  • vyřizování Vašich dotazů a reklamací

 3. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění objednávky, bez poskytnutí osobních údajů není možné objednávku uzavřít či jí ze strany správce plnit.

 4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

  Zpracování probíhá automatizovaně v elektronických informačních systémech (automatické zapsání zpracovávaných údajů do elektronického informačního systému správce) a manuálně; při zpracování nedochází k profilování.

V.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, stanoví-li platné právní předpisy ČR dobu delší, uchovává správce osobní údaje po tuto dobu.

 2. Daňové doklady vystavené správcem jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

 3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI.

Příjemci osobních údajů (další správci)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

  • Podílející se na dodaní výrobků

  • Podílející se na realizaci plateb plynoucích z objednávky

  • Poskytovatelé účetních, daňových a právních služeb

  • Poskytovatel webhostingu

 2. Správce je oprávněn poskytnout za účelem doručení zakázky jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul (je-li zákazníkem uveden), doručovací adresu a telefonní číslo nebo e-mail zákazníka subjektu zajišťujícímu doručení objednávky.

  Doručovací službu zajišťuje společnost Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka A 7565.

 3. Společnost ProfiHOSTING s.r.o. IČ: 27844765, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 43305 zajišťuje webhostingové služby.

 4. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VII.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  Výše uvedené práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: kozak@umelecke-kovarstvi.eu nebo písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, šifrování.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky (Smlouva o dílo) z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto informace o zpracování a ochraně osobních údajů nabývají účinnosti dne 25.05.2018

 


© 2001-2019 Bronislav Kozák